Õpperetk ümber Tudu järve avas meile põneva maailma, kus saime uurida soode arenguetappe ning tutvuda rabakeskkonnaga. Me õppisime tundma erinevaid rabataimi, sealhulgas turbasammalt ja söödavaid marju. Lisaks saime teada, kuidas ära tunda rabamaastikku, nagu älved ja laugased, ning kuidas liikuda ohutult rabas. Õppekäigu ajal tutvusime ka pinnase niiskustaseme ja kuivendamise olulisusega.

Põnevaks osaks oli meeskondlik maastikumäng, kus pidime otsima maastikult kontrollküsimusi ja täitma ristsõna. See oli lõbus viis oma teadmiste proovilepanekuks ja koostööoskuste arendamiseks.

Aitäh giid Enrile toreda päeva eest!