Mai

2.05 4.A, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D õpilased Külastavad Tapa sõjaväebaasi

8.-9.05 Loovtööde kaitsmine

9.05 Euroopa päeva tähistamine

10.05 Võõrkeelte nädala raames filmi päev (Tallinna tn majas)

13.03 Õppekava päev. Õpilastel iseseisev õppimine.

14.-16.05 Rakett69 3. klassile

15.05 9. kl õpilased istutavad puid (koostöös RMK-ga)

16.05 Kevadkontsert kell 18 Vabaduse maja aulas

17.05 8.A ja 9.B õppekäigul Otepääl

17.05 3.B Päästeametis

17.05 Ukrainlased Rakvere linnuses

20.-14.05 Õuesõppe nädal

21.-22.05 5. klasside esmaabikoolitus

23.05 1. klassid Rakvere linnuses

24.05 Tehnoloogiakeskuse tehnoloogiaõpetuse ainevõistlus “Sepapoisid” II kooliastmele

27.05 Lõpukell 9. klassile

27.05 4.B ja 4.D Viru rabas

27.05 5.B KIK-projekti päev

28.05 5.U Viitnal

29.05 1.A Linnakodaniku muuseumis

30.05 1.A ja 1.B matkavad Viitnal

30.05 1.D Linnakodaniku muuseumis

30.05 3.A Päästjatel külas

30.05 7.B Aidu karjääris õpperetkel

31. 05 Põhikooli eesti keele eksam

31.05 Vabaduse tn maja õpilastel liikumispäev

Juunis

05.06 Tragi Tegija 2024

06.06 Põhikooli matemaatikaeksam

10.06 Koolilaat Tallinna tn maja hoovis

12.-14.06 Põhikooli valikeksam

11.06 1.-8. klassi lõpuaktus Vallimäel

19.06 Põhikooli lõpuaktus kell 12