Pikapäevarühmad töötavad Tallinna tn majas.

1.-2. klassi õpilastel on võimalik pikapäevarühmas viibida  kell 8 – 8.45  ja pärast tunde kuni kell 14.

3.-5. klassi õpilaste pikapäevarühm töötab 8.00 – 8.45.