Taotlused ja blanketid

  • Taotlus õpilase õppimaasumiseks 1. klassi:  rtfpdf

  • Taotlus õpilase õppimaasumiseks 2.-9. klassi:  rtfpdf

  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks: rtf, pdf

  • Taotlus õpilase pikapäevarühma astumiseks: rtf, pdf

  • Teatis õpilase puudumise kohta  reisile mineku puhul:   rtf,   pdf

  • Taotlus õpilase koolist välja arvamiseks: rtf, pdf