Rakvere Vabaduse Kooli õpilastel on loovtööna võimalik teha:

1. Lühiuurimus (ka olümpiaadiks v konkursitööna esitatav uurimus);

2. Projekt
arendusprojekt (näit: mingi algatus koolis, kogukonnas…),
üritus (õppetöö-, kultuuri-, spordi- jne),
õppevahend, tõlketöö vms,
stend, almanahh, kogumik vms,
etendus jne;

3. Kunstitöö (kujutav kunst, tarbekunst, muusika jne) või muu praktiline töö (valmib asi).