Põhikooli lõpueksamid

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024

Tasemetööd:

3. klass
sotsiaalained (kirjalik)  7.–8. mai 2024

4. klass
matemaatika 12.–13. oktoober 2023
eesti keel 20.-22. september  2023
loodusõpetus  25.–27. september 2023

6. klass
sotsiaalained (kirjalik) 9.–10. mai 2024

7. klass
matemaatika 17.–20. oktoober 2023
eesti keel 18.-20. september 2023
loodusõpetus 27.–29. september 2023

A2 keeletaseme tasemetööd
inglise keel (kirjalik ja suuline) 31. oktoober-6. november 2023
saksa keel (kirjalik ja suuline) 17.–18. jaanuaril 2024
vene keel (kirjalik ja suuline) 17.–18. jaanuar 2024