Põhikooli lõpueksamid

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Tasemetööd:

3. klass
katseline tasemetöö sotsiaalainetes (kirjalik)  4.–5. mail 2023

4. klass
matemaatika 19.–22. septembril 2022
eesti keel 23. septembril või 26.–27. septembril 2022
loodusõpetus  10.–13. oktoobril 2022

6. klass
katseline tasemetöö sotsiaalainetes (kirjalik) 8.–9. mail 2023

7. klass
matemaatika 19.–22. septembril 2022
eesti keel 23. septembril või 26.–27. septembril 2022
loodusõpetus 10.–13. oktoobril 2022
inglise keel (kirjalik) 17.–18. oktoobril 2022
inglise keel (suuline) 17.–21. oktoobril 2022

Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.
saksa keel (kirjalik ja suuline) 11.–12. jaanuaril 2023
vene keel (kirjalik ja suuline) 11.–12. jaanuar 2023