1. septembril 2022 korraldati Rakvere Gümnaasium ümber põhikooliks ja kool kannab nime Rakvere Vabaduse Kool.

Aastatel 2018-2022 koolist gümnaasiumihariduse saanud vilistlased

2013. aasta kevadel otsustas Rakvere linnavolikogu liita Rakvere Gümnaasiumiga Rakvere Linna Algkooli 1.- 6. klassid. Klassid, mis 1992. aastal suunati Rakvere 1. Keskkoolist vastavatud Rakvere Linna Algkooli, taasühinesid kooliga.

01.09. 2002. aastal alustasid Rakvere Gümnaasiumi algklasside õpilased õppetööd Tallinna tn õppehoones, kus asus Rakvere Vene Gümnaasium. 17. veebruaril 2010 võttis Rakvere linnavolikogu vastu otsuse liita Rakvere Vene Gümnaasium Rakvere Gümnaasiumiga. 01. jaanuarist 2011 andis linnavalitsus Tallinna tn õppehoone (valminud 1963) ja territooriumi haldamise üle Rakvere Gümnaasiumile. Rakvere Vene Gümnaasiumi õpetajad ja teised pedagoogilised töötajad võeti 1. septembrist 2011 tööle Rakvere Gümnaasiumi õpetajatena.

Kool on oma ajaloo vältel olnud liitumiste kaudu seotud mitmete koolidega ja töötanud erinevate nimede all (teiste seas ka Rakvere Ühisgümnaasium ja Keskkool, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Eesti Keskkool ja Rakvere I Keskkool). Alates 1994. aastast kannab kool nime Rakvere Gümnaasium.

24. veebruaril 1933. a võttis Rakvere linnavolikogu vastu otsuse koolile uue maja ehitamiseks. Projekti tegi kooli vilistlane Alar Kotli. 1. novembril 1938. aastal algas valminud majas õppetöö. Meie kooli peahoonet (Vabaduse 1), peetakse ilusaimaks funktsionalistlikus stiilis õppehooneks Eestis.

1931. aastal avatud Rakvere Ühisgümnaasiumis (asukohaga Pikk 29) ühinesid Viru Maakonna Poeglaste Gümnaasiumi ja Rakvere Linna Ühisgümnaasiumi koolipered.

1924. a muudeti tütarlaste gümnaasium ühiskooliks (hakati vastu võtma ka poisse). Ruumikitsikuses vaevlevast poeglaste gümnaasiumist viidi osa poisse tüdrukute kooli üle. Kool sai nimeks Rakvere Linna Ühisgümnaasium (asukoht Posti 15).

Nii Rakvere Poeglaste Gümnaasium kui ka Rakvere Linna Tütarlaste Gümnaasium olid põhjaks, millest arenes ja kasvas välja praegune Rakvere Gümnaasium.

1918. a asutati saksa õppekeelega Rakvere Reaalgümnaasium, mis lakkas olemast juba 1918. a novembris pärast sakslaste lahkumist.

1919. a avati Viru Maakonna Reaalgümnaasium. 1923.a nimetati kool ümber Viru Maakonna Poeglaste Gümnaasiumiks.

1917. a avati eestikeelne Rakvere Linna Tütarlaste Gümnaasium, millest 1918. a sai Rakvere Hariduse Seltsi Lütseum ja 1920. a Rakvere Linna Tütarlaste Gümnaasium (asukoht Posti 15).

10. septembril 1912. aastal algas 96 õpilasega Rakvere Poeglaste Gümnaasiumis (asukoht Pikk tn 29) õppetöö. Avatseremoonia ja pidulik õnnistamine toimus 1. oktoobril 1912. Seda kuupäeva loetakse Rakvere Gümnaasiumi sünnipäevaks. 1918. aastal lõpetas kool oma senise nime all töö.