Riiklik järelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium (haldusjärelvalve õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle): Munga 18, Tartu50088; hm@hm.ee; telefon 735 0222
Päästeameti Ida päästekeskus 3222723
Terviseameti Ida talitus 3254158
Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 3223959
Keeleinspektsioon 6263346

Teenistuslik järelevalve

Rakvere Linnavalitsus, hariduse peaspetsialist Jane Palu – jane.palu@rakvere.ee, tel 322 2336