Eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon nimetas selle õppeaasta filmi- ja kunstiaastaks, mistõttu viimasel koolipäeval, 21. oktoobril said 7.- 9. klassi õpilased vaadata  meie kooli jaoks Rakvere teatrikinno tellitud filmi “Vee peal”. Huvi filmi vastu oli suur.

Õpilastele film meeldis, mõned seigad tekitasid elvust, isegi aplausi.