Kooliaasta alguses kasutusel oleva päevaplaani toimimist analüüsides (hommikupudru söömise võimalus, koolipäeva hilisem algus, söömine enne lõunat, 3. kooliastme koolipäeva pikkus) selgus, et on vaja teha päevaplaanis muudatused. Nimelt viime koostöös toitlustajaga söögivahetunnid senisest hilisemale ajale.

Vaata uut plaani