2022. aasta oli raamatukogude aasta ja sellega seoses korraldas Lääne-Virumaa keskraamatukogu aasta lõpus meemide koostamise võistluse. Ka meie kooli õpilased osalesid seal edukalt.
Omas vanusegrupis said
II koha Norman Saar ja Daniel Nõmmeloo (8.b)
III koha Elise Bobõlski ja Arabella Madilainen (8.b); Hendrik Hang ja Markus Metsaveer (8.b); Ann Marii Trei ja Julia Aaver (8.b)

Juhendas õp Reet Bobõlski

Õnnitleme tublisid!