Tänasel eesti kirjanduse päeval, Anton Hansen Tammsaare 145. sünniaastapäeval, märkame ja väärtustame eesti kirjandust. Koostasime sõnapilve edetabelist, mille moodustavad meie kooli raamatukogus 2022. aastal kümme enim laenutatud raamatut eesti kirjanduses. 
Ilusat pidupäeva!