6. detsembril lõppes meie kooli õpetajate digikiirendi koolitus. Ligi pooleaastase programmi vältel said õpetad õppida kas põhi- või rätsepakoolitusel, mida toetas koolile määratud haridustehnoloogiline nõustaja. Iga õpetaja osales neljal kontaktkoolitusel, millele lisandus iga kord kodune töö. Oli värskendav panna end õppija rolli. Nii hakkas mõnigi õpetaja õpilast paremini mõistma.

Koolituse lõpuüritus toimus nii, et osalenud kuue kooli õpetajad kohtusid Zoomi vahendusel. Hiljem toimus ühine tordi söömine.

Igast koolis valiti kolm õpetajat, kes said tunnustuse märgiks digikiirendi koti. Meie kooli tunnustatud õpetajad:

Kalle Lina – kõige suurem eeskuju kolleegidele digivallas

Maret Kümnik – kõige suurem kolleegide toetaja (koolituse vältel ja ka muidu)

Sirje Tširkina – kõige suurema digihüppe teinu koolituse ajal

Järeltegevustena on planeeritud ümarlaud osalenud koolide juhtkondade osalusel ja märtsis on kavas monitoorida seda, kuidas õpetajad õpitut rakendavad.