Esmaspäeval, 28. novembril toimus 6.-9. klassi õpilastele 2 loengut suitsetamise ja alternatiivsete tubakatoodete tarvitamise kahjulikkusest. Lektoriks oli Hanno Egipt Eesti Vähiliidust.
Õpilastele tutvustati kaasava loengu vormis hetkeolukorda Eestis. Kahjuks tarvitavad läbiviidud uuringute kohaselt 13.-15. aastastest noortest 34% mingit tubakatoodet. Õpilastele tutvustati terviseriske, mis kaasnevad tubakatoodete tarvitamisega. Samuti anti infot tubakast loobumise nõustamise kohtadest, kuhu igaüks võib pöörduda tasuta abi saamiseks. Üks nõustamiskabinet asub ka Rakveres.
Kõne all olid e-sigaretid, vesipiip, joint, mokatubakas, närimistubakas, passiivne suitsetamine, vanemate suitsetamine kodus ja vähi tekke seos tubakatoodete tarvitamisega. Lektor kasutas palju illustratiivseid materjale fotode ja videote näol.
Õpilaste arvates oli kuuldu ja nähtu veenev, mis sundis kuulajaid teema üle tõsisemalt järele mõtlema. Pärast loengut arvasid õpilased, et oleks huvitav kuulata analoogseid esitusi nutisõltuvuse ja alkoholismi kohta.