31. 05 -02.06 oli 6A klassi õpilastel võimalik lahendada Rakett69 ülesandeid. Tagasisides toodi välja kõige rohkem, et ülesanded panid ka nende õpilastega koostööd tegema, kellega tavaolukorras eriti ei suhelda. Veel tõid noored välja plussidena selle, et sai katsetada ja kasutada erinevaid materjale. Aitäh AHAA keskus ja Rakett69 meeskond ülesannete ja materjalide kokkupaneku eest ning Rakvere Vabaduse Kooli juhtkond laagrite finantseerimise eest!
Eve Raja