Tragi Tegija 2023

31. mail leidis aset traditsiooniline direktori vastuvõtt Tragi Tegija, kuhu oli kutsutud 93  õpilast koos vanemate ja juhendajatega. Tragi Tegija on ettevõtlik noor, kes on Rakvere Vabaduse Kooli tungalt kõrgel hoidnud.  Tragi tegija on aktiivne koolielus kaasalööja, ta osaleb aktiivselt projektides ja ühiskondlikus elus nii koolis kui ka väljaspool. Ta esindab kooli erinevatel ettevõtmistel,