Puslede kokkupanijate klubi asus täna uue ülesande kallale. Seekord kipub tavaline laud juba väikeseks jääma, sest pildiks kokkupanekut ootavad 3000 pusletükki. See on järjeks eelmise, tunduvalt väiksema pusle kokku saamisele!