30. mail tähistasid 9. klasside õpilased kooli peatset lõpetamist sellega, et istutasid Eisma piirkonnas kokku 1800 puud. Enamus õpilastest sai esimest korda puid istutades uue, meeldejääva kogemuse.

Kooli koostööpartneri Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajad olid head juhendajad, kelle sõnul meie istutatud 1-aastased männitaimed on viie aasta pärast istutajatest pikemad.

Õpetaja Katrin ütles pärast metsast naasmist, et ta soovib tänada kõigi osalejate nimel asjalikke ning positiivseid juhendajaid ning kooli, kes õpilastele selle toreda võimaluse pakkusid.

Noorte arvates oli see igati vahva ettevõtmine, mis võiks kujuneda traditsiooniks.