20. juunil tutvusid meie kooli õpetajad Vormsi kooliga. Vaatlesime õuesõppe võimalusi saare muuseumis ja koolimaja lähiümbruses. Päeva lõpus pidasime kooli saalis maha selle kevade viimase õppenõukogu.

Täname südamliku vastuvõtu ja kooli tutvustamise eest  Sabine Burgerit