4.A klassi õpilased kasutavad matemaatika õppimisel Eduteni digitaalset õppekeskkonda.

Oliver ja Kenneth arvavad, et nii on palju toredam ja huvitavam matemaatikat.
Õpilastele meeldib, et nad saavad õpetaja  Kristiga tundides tihti arvutit kasutada.