11. ja 12. mail toimus õppeaasta jooksul valminud loovtööde kaitsmine, mille käigus 8. klassi õpilased tutvustasid kaasõpilastele tehtut. Publikuks olid  7. klassi õpilased, et ammutada ideid oma järgmise õppeaasta loovtööde jaoks. Sel aastal tehtud tööd on väga eriilmelised ja huvitavad – töid on ürituste korraldamisest kuni arvuti komplekteerimise ja haagissuvila remondini. Õpilased näitasid ennast  erinevatest külgedest, tulid toime ka ootamatute olukordadega ning omandasid kogemusi suuremale publikule esinemise kohta.

Fotod: Elve Tänavots