Detsembris ja jaanuaris ehitasid 7. klasside õpilased õpetaja Tatjana Tommiku juhendamisel loodusõpetuse tundides liikumisvahendeid. Õpilased arvasid, et ise leiutades ja katsetades on väga tore uusi teadmisi omandada.