Lõppenud nädalal harjutasime, kuidas toimida tulekahju korral.

Mõlemas majas olid õpilased ja õpetajad tublid ja evakueerusid kiiresti.