Õppeinfosüsteemina on kasutuses eKool

Õppeaasta on jagatud trimestriteks:
I trimester 1. september 2022 kuni 27. november 2022;
II trimester 28. november 2022 kuni 12. märts 2023;
III trimester 13. märts 2023 kuni 13. juuni 2023.

Koolivaheajad:
I vaheaeg 24. oktoober 2022 kuni 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 kuni 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar 2023 kuni 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. aprill 2023 kuni 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni 2023 kuni 31. august 2023.

  • Tundide ajad

  • Tallinna tn maja tunniplaan

  • Vabaduse tn maja tunniplaan