Aasta tagasi algatatud koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega on saanud elujõuliseks traditsiooniks. Igal kevadel on meie õpilastel võimalus anda oma panus Eestimaa metsade uuendamisse.

 15. mail istutasid 9. klasside õpilased Eisma piirkonnas 1-aastaseid männitaimi. Suurem osa õpilastest sai esmakordselt puid istudes uue, meeldejääva kogemuse. Juhendajad tunnustasid õpilasi hoolsa töö eest. Kokku istutati 4000 puud, mis viie aasta pärast on tänastest istutajatest pikemad.

Aitäh puude istutajatele!

Täname meie koostööpartnereid, järgmiseks aastaks on istutuspäev kokku lepitud.