Rakvere Riigigümnaasiumis 6. märtsil toimunud teadusvõistlusel oli mitmeid põnevaid ülesandeid, mis haarasid erinevaid valdkondi ning nõudsid osalejatelt nii teadmisi kui ka loovust. 

Loogilise mõtlemise voorus seati osalejatele väljakutse lahendada salasõna, kasutades selleks erinevaid vihjeid ja mõistatusi. See ülesanne arendas osalejate loogilist mõtlemist, probleemide lahendamise oskust ja loovust. Õpilased pidid kasutama oma analüütilist mõtlemist ja leidlikkust, et jõuda salasõna õige lahenduseni, kombineerides erinevaid vihjeid ja teadmisi. 

Bioloogia voorus oli ülesandeks määrata kindlaks erinevate loomade koljud. See nõudis osalejatelt põhjalikke teadmisi loomade anatoomiast ja evolutsioonist ning oskust eristada erinevaid morfoloogilisi tunnuseid. Õpilased pidid kasutama oma vaatlusoskust ja teadmisi bioloogiast, et tuvastada koljudele omaseid omadusi ning teha järeldusi loomade koljude kohta. 

Füüsika osas seati ülesanne ehitada langevari muna kaitseks kukkumisel. See ülesanne pani õpilased proovile nende arusaama aerodünaamikast, materjaliteadusest ja disainimõtlemisest. Osalejad pidid arvestama muna kaalu, õhu takistust ja langevarju disaini, et tagada muna ohutu maandumine pärast kukkumist. See ülesanne pakkus mitmekülgset väljakutset ja võimaldas õpilastel rakendada oma füüsikateadmisi praktilisel viisil. 

Rakvere Riigigümnaasiumis toimunud teadusvõistlus pakkus osalejatele mitmekülgseid väljakutseid ning võimaldas neil rakendada oma teadmisi ja oskusi erinevates valdkondades. Lisaks oli see võimalus panna ennast ning oma meeskond proorvile, et mõista oma tugevusi ja nõrkusi. 

Parimaid teadmisi näitas meie kooli õpilaste võistkond koosseisus Britta Preisman, Liisa Bauvald, Elise Bobõlski ja  Arabella Madilainen.

Tekst: Rando-Aares