Eelmise õppeaasta lõpus avanes meil võimalus liituda DigiKiirendi programmiga

Pool aastat kestva programmi eesmärk on julgustada ja ergutada digitehnoloogia kasutamist õppetöös. Programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitlust ja -meetodeid õppetöösse.

Toimunud on esmanõustamised ning 27. septembril on õpetajatel esimene digitarkuste omandamise päev.