Sellel nädalal tegid Tallinna tn maja õpilased emakeele viktoriini. Liikumakutsuvale koolile omaselt tuli küsimusi otsida ja vastuseid leida maja koridoride seintelt.

Õpilastele meeldis, et viktoriini sai teha mööda maja liikudes – kõndides või siis ka joostes.