Koolikülastuse eesmärgiks oli laiendada noorte silmaringi osalusvaldkonnast ning selle poolt pakutavatest võimalustest, tuues noored läbi simulatsioonide väga lähedale Lääne-Virumaa noortekogu tööle ja kasvatades noortes ühiskondlikku aktiivsust.

Noored kuulasid huviga ja tegid kaasa rühmatöös, kus pidi sõnastama kodukohaga seotud probleeme, kavandama noortele suunatud üritusi ja mõtlema, mida noored tahaksid sotsiaalmeedia kaudu  elust rohkem teada saada.