Tänaseks sai 1. klassi õpilastel 104 koolipäeva täis ja aabits läbi. Sel puhul korraldasid 2. klasside õpilased neile aulas peo, mille käigus lauldi, tantsiti ja loeti luuletusi. Lisaks kontrollisid 2. klassi õpilased seda, kui hästi on 1. klassi jütsidel aabitsatarkused omandatud. Peo lõpuks tõotati ühiselt, et ka edaspidi ollakse virgad, uudishimulikud ja õpihimulised.