9.C sai tänu KIK-projekti rahastusele loodusteadusi õues õppida. Päeva jooksul oli õpilastel võimalus mõõta rändrahnu ümbermõõtu, tegeleda linnuvaatlusega spetsiaalselt selleks ehitatud tornis ja liikuda looduses koos kogenud matkajuhiga. Viimaselt sai vastuseid igasugustele huvitavatele loodusega seotud küsimustele. Tore oli ka lihtsalt looduses liikumine ja iseseisvalt tähelepanekute tegemine. Õpilased arvasid, et selliseid õuesõppimise päevi võiks rohkemgi olla.