Tahan ise vahet teha
ilusal ja inetul,
uue tähenduse leida
enda jaoks veel nimetul.
Ise mõistatada lahku
varjud valgusest.
Minna mööda Oma Rada.
Päris algusest.

A. Kivi

21. juuni aktusel said meie koolist põhikooli lõputunnistuse 69 toredat noort inimest.

Tuult tiibadesse!