7. klasside õpilased käisid KIK-projekti raames Tudu rabas. Programmis õpiti tundma soode arenguetappe. Õpilased tutvusis Tudu järve ümber matkates raba kui elukeskkonnaga. Saadud teadmisi aitas kinnistada maastikumäng. Retke päeval oli ilus ilm, mis muutis matka veelgi meeldivamaks. Õpilased hindasid seda, et nad said teadmisi omandada väljaspool klassiruumi.

7.A klassi Ellen Anette kirjutab: 10. 10 käisime KIK projekti raames klassi reisil ümber Tudu järve. Õppisime tundma raba, kes rabas elavad, mis taimed rabas on ja muudest raba ja sooga seotud teemadest. Nägime ära, kuidas älvesse võib vajuda, mängisime rabateemalisi mänge ja maitsesime rabas kasvavaid marju. See kõik oli huvitav ja õpetas meile palju uusi asju rabast ja kuidas seal käituda nii, et me rabasid liigselt ei kulutakas.