Talvine koolivaheaeg möödus õpetajatel õppides. Nädala jooksul tegeleti mõtlemismängude, digipädevuste arendamise planeerimise ja õpilaste toetamise võimaluste uurimisega.

Nädal lõppes Jane Snaithi poolt läbi viidud koolitusega “Traumateadlik kool”, mille eesmärgiks oli saada lisateadmisi ja -oskusi abistamaks traumakogemusega lapsi. Koolituspäeva jooksul räägiti ajust, trauma mõjust ajule ja traumakogemuse mõjust koolis. Õpetajad said oma tööriistakasti uusi võtteid laste jõustamise, klassis suhete tugevdamise  ja käitumise korrigeerimise vallas.